Mūsų paslaugos

UAB „Renovacijos ekspertai“ teikia šias paslaugas:

Daugiabučių namų valdytojų ir namų butų savininkų konsultavimas pastatų
atnaujinimo (renovacijos) klausimais.
Pagalba steigiant daugiabučių namų savininkų bendrijas.
Pagalba organizuojant daugiabučių namų gyventojų susirinkimus namo atnaujinimo
(renovacijos) klausimais.

Organizuojame seminarus daugiabučių namų atnaujinimo klausimais.

Namo atnaujinimo (renovavimo) projektų administravimas:

• projektavimo darbų (investicijų planas, techninis darbo projektas) pirkimas;
• namo energetinio audito padarymo organizavimas;
• projektavimo ir statybos darbų techninės priežiūros paslaugos pirkimo
organizavimas;
• statybų bendrovės, atliksiančios rangos darbus, pirkimo organizavimas;
• sutarčių su banku dėl rangos darbų finansavimo rengimas bei derinimas;
• dokumentacijos tvarkymas finansinei paramai gauti.